social-ecological systems

Kua takoto te mānuka: mātauranga Māori in New Zealand ecology

Auheke: Mō te whakarauora i te taiao o Aotearoa me whakaū, me whakamana i te mātauranga o te hunga Māori. Nō nā tata nei, tē kitea i tēnei momo mātauranga ki ngā mahi pūtaiao, ngā mahi whakarauora taiao hoki o Aotearoa whānui. Mā te mahitahi ki ngā whānau, hapū me ngā iwi o te hunga Māori, ka kitea te huanga o ēnei aho mātauranga mo te oranga tonutanga o te hunga tangata me te taiao. Tekau mā toru ngā tuhinga kua whakakao mai mō tēnei whakaputanga. Mā ngā tuhinga o tēnei whakaputanga e whakatauira i ngā momo ara taunaki i te whanaungatanga o te hunga Māori me te hunga pūtaiao.