whakapapa

Kaitiakitanga, place and the urban restoration agenda

Ko te oranga o te tangata kei roto i tōna tūhono ki tōna taiao. Mo te hunga Māori o Aotearoa, ko te whakapapa ki a Ranginui raua ko Papatūānuku te ara whakaū i to tātou hononga ki ngā atua Māori me ō rātou tini tamariki. Ko ngā atua ngā pou o te ao tūroa e kaha whāngai, e kaha manāki ana i te hunga Māori me tōna ahurea. Koia nei ko te orokohanga mai o te kaitiakitanga. Mā ngā mahi ā-rēhia, ngā tikanga nō tuawhakarere, ka ora ai te hononga o te tangata ki tōna taiao.