water catchment

The reconnection between mana whenua and urban freshwaters to restore the mouri / life force of the Kaiwharawhara

Kei Aotearoa nei kua roa noa atu ngā tāngata taketake e noho matapopore ana ki o rātou whenua, maunga, moana, roto, awa, kūkūwai me ērā atu pūnaha hauropi wai Māori hoki. I te tau 2017 i tīmatahia e Te Māra a Tāne he kaupapa haere-kōtui i te taha o te iwi manawhenua a Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika, me ētahi atu hoa haere-kōtui hoki, me kore ake pea ka whakahoungia te hauropi wai Māori, ngahere hoki o te awa Kaiwharawhara me tōna rohenga wai. Ko tēnei te rohenga wai tino nui rawa i roto i te taone matua o Te Whanganui-a-Tara, ā, he mea kairangi tonu ki te iwi, ki te ao hauropi hoki.

The practice of forestry within Auckland's operating water catchment.

Part of Auckland's water supply is obtained from 16,190ha in the Hunua ranges. Some 7600ha of this area is suitable for production forestry. The desirability of forestry practice within an operating water catchment is discussed, experimental work being done is outlined and tentative conclusions drawn. Providing adequate safeguards are maintained there appears to be no reason why forestry should not be practised within catchments operated for domestic water supply.