traditional ecological knowledge

Kua takoto te mānuka: mātauranga Māori in New Zealand ecology

Auheke: Mō te whakarauora i te taiao o Aotearoa me whakaū, me whakamana i te mātauranga o te hunga Māori. Nō nā tata nei, tē kitea i tēnei momo mātauranga ki ngā mahi pūtaiao, ngā mahi whakarauora taiao hoki o Aotearoa whānui. Mā te mahitahi ki ngā whānau, hapū me ngā iwi o te hunga Māori, ka kitea te huanga o ēnei aho mātauranga mo te oranga tonutanga o te hunga tangata me te taiao. Tekau mā toru ngā tuhinga kua whakakao mai mō tēnei whakaputanga. Mā ngā tuhinga o tēnei whakaputanga e whakatauira i ngā momo ara taunaki i te whanaungatanga o te hunga Māori me te hunga pūtaiao.

Indigenous food sovereignty: Reclaiming food as sacred medicine in Aotearoa New Zealand and Peru

Ko te whenua te herenga o ngā iwi taketake ki o rātou whanaunga o te taiao. Ko te tapu o te whenua me te hiranga o te whenua ki ngā mahi ahuwhenua ētahi o ngā āhuatanga e taunaki ana i te kaitiakitanga o te tangata me ōna whanaunga o te taiao. Ko tā mātou rangahau, he whakataurite i nga mātauranga, kōrero tuku iho me ngā kupu whakarite taiao o te iwi Māori me te iwi Quechua. Mā kōnei ka tātari mātou i te hiranga o ngā mahinga kai ki ēnei iwi taketake e rua.

Enhancing awareness and adoption of cultural values through use of Māori bird names in science communication and environmental reporting

I roto i ngā whakaputanga rerenga koiora, e whakamahia ana ngā ingoa Māori o ngāi kīrehe, e tautoko ana i ngā wawata o te ahurea Māori, e mau ana te reo Māori me ōna mita huhua, e whai wāhi ana te whanaungatanga o te iwi taketake me te pūtaiao, tae noa ki te mātauranga Māori me te koiora, ngā hua, ngā uara hoki. Nā te tipu mai o Ngāi Niu Tireni i te reo Māori, kua tūwhera he tatau hei whakapai ake i ngā whakaputanga rerenga koiora.

Ka mua, ka muri: the inclusion of mātauranga Māori in New Zealand ecology

Globally, there is growing recognition of the benefits that indigenous peoples can bring to ecology and conservation, drawing on deep spiritual and cultural ties to the environment. The contribution of indigenous peoples and their knowledges is now widely acknowledged as critical to successful efforts to mitigate anthropogenic impacts. In New Zealand, matauranga spans all aspects of indigenous Maori knowledge and is conceptualised, developed and maintained through practice and connection.