Matauranga Maori; muttonbird; traditional ecological knowledge; sooty shearwater; Puffinus griseus; New Zealand

Māori traditional harvest, knowledge and management of sooty shearwaters (Puffinus griseus) in the Marlborough Sounds, New Zealand

Kei roto tonu i te mātauranga taiao te oranga o nga mea katoa o te ao, ahakoa he kararehe, ahakoa he rākau, ahakoa he aha. Mo tēnei mahi rangahau i kōrero mātou ki ngā kaumātua e waru, no Te Atiawa me Ngāti Kuia, mo ngā tītī o tā rātou rohe o Te Tau Ihu o te Waka o Māui. Ko te nuinga o ngā kōrero he titiro ki te maha o te tītī ki taua takiwā, mehemea kei te mau pai tonu ngā kōhanga o te tītī, ki a rātou ake mahi hopu tītī, ā, ki a rātou tikanga mo te tiaki i te tītī. Te āhua nei kua iti haere te nuinga o te tītī, na te mea kua ngaro haere ngā tikanga tiaki tītī o ngā rā o mua.