Maori knowledge

The reconnection between mana whenua and urban freshwaters to restore the mouri / life force of the Kaiwharawhara

Kei Aotearoa nei kua roa noa atu ngā tāngata taketake e noho matapopore ana ki o rātou whenua, maunga, moana, roto, awa, kūkūwai me ērā atu pūnaha hauropi wai Māori hoki. I te tau 2017 i tīmatahia e Te Māra a Tāne he kaupapa haere-kōtui i te taha o te iwi manawhenua a Taranaki Whānui ki te Upoko o te Ika, me ētahi atu hoa haere-kōtui hoki, me kore ake pea ka whakahoungia te hauropi wai Māori, ngahere hoki o te awa Kaiwharawhara me tōna rohenga wai. Ko tēnei te rohenga wai tino nui rawa i roto i te taone matua o Te Whanganui-a-Tara, ā, he mea kairangi tonu ki te iwi, ki te ao hauropi hoki.