local ecological knowledge

Enhancing awareness and adoption of cultural values through use of Māori bird names in science communication and environmental reporting

I roto i ngā whakaputanga rerenga koiora, e whakamahia ana ngā ingoa Māori o ngāi kīrehe, e tautoko ana i ngā wawata o te ahurea Māori, e mau ana te reo Māori me ōna mita huhua, e whai wāhi ana te whanaungatanga o te iwi taketake me te pūtaiao, tae noa ki te mātauranga Māori me te koiora, ngā hua, ngā uara hoki. Nā te tipu mai o Ngāi Niu Tireni i te reo Māori, kua tūwhera he tatau hei whakapai ake i ngā whakaputanga rerenga koiora.

Leadership and diversity in the New Zealand Ecological Society

The New Zealand Ecological Society (NZES) was formed in 1951 by government and academic researchers keen to foster the newly emerging discipline of ecology. NZES membership has now expanded to include many different contributors to ecology and conservation, from research scientists to conservation practitioners through to environmental policy analysts. Our aim was to examine how diversity in NZES has changed over time, either as a leader or a follower of trends in society.