<i>Leiopelma archeyi</i>

‘Get together, work together, write together’: a novel framework for conservation of New Zealand frogs

Ko tā te ture ki Aotearoa, mō ngā whakatau me ngā whakahaere o ngā momo koiora motuhake, me mahi tahi ki te iwi Māori o taua takiwāi. Me hanga te anga toi-ahurea ki ngā mātauranga Māori, ki ngā mātauranga tauiwi hoki kia tiakina tika ai ēnei momo koiora. Heoi anō, ko te katoa o ngā hua i puta i tēnei pātuitanga, tē aro atu ai. Ko tētahi take kāore i whai hua ai ngā rautaki me ngā tūkanga i tukuna, ko te korenga o te whakauru i te ahurea Māori ki roto i te puāwaitanga o te mātauranga me te korenga o te renarena o ngā whenu o te pātuitanga.