kaitiakitanga; kaupapa Māori; mahinga kai; Mātauranga Māori; rangatiratanga; taonga species

Embedding indigenous principles in genomic research of culturally significant species: a conservation genomics case study

He taonga ngā raraunga huinga ira mai i ngā koiora o Aotearoa na te mea he whakaahuatanga ēnei raraunga o te whakapapa o Aotearoa. Nā konā, he tapu ēnei raraunga huinga ira, ā, he tika kia Māori te rangahau o te mātai iranga. Ko te haepapa o ngā kairangahau e mahi ana ki ngā raraunga huinga ira ki te whakawhanaunga atu ki ngā mana whenua o te takiwā kia kaha ake ngā mahi rangahau.