indigenous peoples

Kua takoto te mānuka: mātauranga Māori in New Zealand ecology

Auheke: Mō te whakarauora i te taiao o Aotearoa me whakaū, me whakamana i te mātauranga o te hunga Māori. Nō nā tata nei, tē kitea i tēnei momo mātauranga ki ngā mahi pūtaiao, ngā mahi whakarauora taiao hoki o Aotearoa whānui. Mā te mahitahi ki ngā whānau, hapū me ngā iwi o te hunga Māori, ka kitea te huanga o ēnei aho mātauranga mo te oranga tonutanga o te hunga tangata me te taiao. Tekau mā toru ngā tuhinga kua whakakao mai mō tēnei whakaputanga. Mā ngā tuhinga o tēnei whakaputanga e whakatauira i ngā momo ara taunaki i te whanaungatanga o te hunga Māori me te hunga pūtaiao.

Ka mua, ka muri: the inclusion of mātauranga Māori in New Zealand ecology

Globally, there is growing recognition of the benefits that indigenous peoples can bring to ecology and conservation, drawing on deep spiritual and cultural ties to the environment. The contribution of indigenous peoples and their knowledges is now widely acknowledged as critical to successful efforts to mitigate anthropogenic impacts. In New Zealand, matauranga spans all aspects of indigenous Maori knowledge and is conceptualised, developed and maintained through practice and connection.