indigenous knowledge

Connecting Science to Indigenous Knowledge: kaitiakitanga, conservation, and resource management

Indigenous Knowledge (IK) provides effective solutions to environmental threats and pressures. Using approaches that fully include Indigenous concepts, ideas, worldviews, knowledge, process, and practice helps the recovery of threatened species and endangered ecosystems, but it is essential that such work engages with Indigenous Peoples and that engagement is respectful, reciprocal, and meaningful.

Kua takoto te mānuka: mātauranga Māori in New Zealand ecology

Auheke: Mō te whakarauora i te taiao o Aotearoa me whakaū, me whakamana i te mātauranga o te hunga Māori. Nō nā tata nei, tē kitea i tēnei momo mātauranga ki ngā mahi pūtaiao, ngā mahi whakarauora taiao hoki o Aotearoa whānui. Mā te mahitahi ki ngā whānau, hapū me ngā iwi o te hunga Māori, ka kitea te huanga o ēnei aho mātauranga mo te oranga tonutanga o te hunga tangata me te taiao. Tekau mā toru ngā tuhinga kua whakakao mai mō tēnei whakaputanga. Mā ngā tuhinga o tēnei whakaputanga e whakatauira i ngā momo ara taunaki i te whanaungatanga o te hunga Māori me te hunga pūtaiao.

Kaitiakitanga, place and the urban restoration agenda

Ko te oranga o te tangata kei roto i tōna tūhono ki tōna taiao. Mo te hunga Māori o Aotearoa, ko te whakapapa ki a Ranginui raua ko Papatūānuku te ara whakaū i to tātou hononga ki ngā atua Māori me ō rātou tini tamariki. Ko ngā atua ngā pou o te ao tūroa e kaha whāngai, e kaha manāki ana i te hunga Māori me tōna ahurea. Koia nei ko te orokohanga mai o te kaitiakitanga. Mā ngā mahi ā-rēhia, ngā tikanga nō tuawhakarere, ka ora ai te hononga o te tangata ki tōna taiao.

Using te reo Māori and ta re Moriori in taxonomy

Ko ngā ingoa Linnaean ka noho hei pou mō te pārongo e pā ana ki ngā momo koiora. He mea nui rawa kia mārama, kia ahurei hoki ngā ingoa pūnaha whakarōpū. Me pēnei kia taea ai te whakawhitiwhiti kōrero ā-pūtaiao nei. Nā tēnā kua āta whakatakotohia ētahi ture, tohu ārahi hoki hei whakahaere i ngā whakamārama pūnaha whakarōpū. Kua whakamanahia ēnei kia noho hei tikanga mō te ao pūnaha whakarōpū. Heoi, arā noa atu ngā hua o te tukanga waihanga ingoa Linnaean mō ngā momo koiora i tua atu i te tautohu noa i ngā momo koiora.

Enhancing awareness and adoption of cultural values through use of Māori bird names in science communication and environmental reporting

I roto i ngā whakaputanga rerenga koiora, e whakamahia ana ngā ingoa Māori o ngāi kīrehe, e tautoko ana i ngā wawata o te ahurea Māori, e mau ana te reo Māori me ōna mita huhua, e whai wāhi ana te whanaungatanga o te iwi taketake me te pūtaiao, tae noa ki te mātauranga Māori me te koiora, ngā hua, ngā uara hoki. Nā te tipu mai o Ngāi Niu Tireni i te reo Māori, kua tūwhera he tatau hei whakapai ake i ngā whakaputanga rerenga koiora.

Ka mua, ka muri: the inclusion of mātauranga Māori in New Zealand ecology

Globally, there is growing recognition of the benefits that indigenous peoples can bring to ecology and conservation, drawing on deep spiritual and cultural ties to the environment. The contribution of indigenous peoples and their knowledges is now widely acknowledged as critical to successful efforts to mitigate anthropogenic impacts. In New Zealand, matauranga spans all aspects of indigenous Maori knowledge and is conceptualised, developed and maintained through practice and connection.