climate change adaptation; co-production of knowledge; freshwater fisheries; Mātauraka Māori

He korowai o Matainaka / The cloak of Matainaka: Traditional ecological knowledge in climate change adaptation – Te Wai Pounamu, New Zealand

Ko ngā mahinga kai o ngā whenua puta noa i whakaingoatia, kia mōhio tōtika ai he aha ēnei taonga, kei hea, ā, nā wai. Ka tuituia ēnei ingoa ki nga tātai mātauranga taiao, hei whakarangatira ia iwi, ia hapū, ia whānau hoki. I ara ake tēnei tuhituhinga mai tētahi mahi rangahau mo ngā wāhi mahi īnaka o Kāi Tahu i ngā tau kua pahure. Ko te awa o Waikōuaiti, o roto o te rohe o te Rūnaka o Kāti Huirapa ki Puketeraki, te wāhi i mahia ai tēnei mahi.